Eğitim & Kurs

Milli Eğitimin 13 Temel İlkeleri ve Detayları Nelerdir?

Milli Eğitimin 13 Temel İlkeleri ve Detayları Nelerdir? Türk Milli Eğitim sistemimizin temelinde genel çerçevesini ve amaçlarının doğrultusunda ilerlemesini sağlayan 13 ilke bulunmaktadır.

Milli Eğitimin 13 Temel İlkeleri ve Detayları Nelerdir? Milli eğitimin temel ilkeleri kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersi içerisinde işlenmektedir. Bizde bu yazımızda bu 13 ilkeyi ele aldık.

1-Genellik ve Eşitlik

Eğitim kurumları ırk, dil, cinsiyet, engellilik ile din ayrımı yapılmadan herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa ayrıcalık tanımaz.

2-Toplumun ve Ferdin İhtiyaçları

Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının kabiliyet ve istekleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre dizayn edilir.

3-Yöneltme

Fertler, eğitimleri boyunca, istidat, ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara gönderilerek yetiştirilir. Milli Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeleri gerçek hale getirecek şekilde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun olacak şekilde hazırlık sınıflarını koyabilir. Yöneltmede ve başarıların ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve metotlarından yararlanma imkanı sağlanır.

4-Eğitim Hakkı

İlköğretime gitmek ve öğretim görmek her Türk vatandaşının haklarından biridir. İlköğretim kurumlarını bitirdikten sonraki eğitim kurumlarından Türk vatandaşları ilgi, istidat ile kabiliyetlerine göre yararlanma imkanı bulur.

5-İmkan ve Fırsat Eşitliği

Eğitimde erkek, kadın herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanmaktadır. Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenimlerini yapmaları sağlanır. Parasız yatılı, burs, kredi ve başka yollarla gerekli olan yardımlar yapılarak eğitimlerine olanak sağlanır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç olan çocukları yetiştirmek için özel tedbirler uygulanır.

6-Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

Türk Eğitim sisteminin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanarak uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetleri doğrultusunda Atatürk İnkılap ve ilkeleri ile Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınmaktadır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize ait has evrensel kültür içerisinde korunup geliştirilmesi ile öğretilmesine çok önem verilir.

7-Demokrasi Eğitimi

Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ile devam etmesi için vatandaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin yerleştirilmesi sağlanır.

8-Laiklik

Türk milli eğitiminde laiklik esas olarak alınır. Din kültürü ve ahlak dersleri ilköğretim okulları, lise ve lise dengi okullarda zorunlu olarak okutulmaktadır.

9-Bilimsellik

Her derecedeki ve türdeki ders programları ders araçları ve gereçleriyle sürekli olarak yenilenir.

10-Planlılık

Milli eğitimin gelişmesi, teknolojik gelişmeyi sağlayan mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilir.

11-Karma Eğitim

Okullarda erkek ve kız olarak karma eğitim yapılmasına olanak sağlar.

12-Eğitim Kampüsleri

Türk Milli Eğitimin temel amaçlarından okul ve aile arasında işbirliği sağlanmasıdır.

13-Her Yerde Eğitim

Türk milli eğitimin amaçlarından biride yalnızca özel ve resmi kurumlarda eğitim görmek değil, aynı zamanda her yerde eğitimin verilmesi olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu