Yaşam

Engelli Vergi İndirimi Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Engelli Vergi İndirimi Nedir, Kimler Faydalanabilir? Çalışanın veya çalışanın eşinin veya çocuklarının engelli olması durumunda malulen vergi indiriminin vergi avantajı olduğu bilinmektedir. Peki engelli indiriminden kimler nasıl faydalanabilir?

Engelli Vergi İndirimi Nedir, Kimler Faydalanabilir? Hakkın kullanılabilmesi için vergi dairesine başvuruda bulunulması ve başvurunun olumlu olması gerekmektedir. Bir diğer önemli koşul ise en az %40 özürlülük düzeyine sahip olmaktır. Koşulları sağlayan ve indirimden yararlanmaya uygun görülen işçilere, her yılın başında devletin belirleyeceği rakamlar üzerinden vergi indirimi yapılır. Engelli vergi indirimi, çalışanın engellilik derecesine tekabül eden rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi suretiyle uygulanır. Böylece çalışanın net gelirine vergi dilimine göre değişen oranda pozitif bir tutar eklenir. Yani daha az gelir vergisi ödeyeceği için net ücreti artar.

Engelliler Vergi İndirimi Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışma gücünün en az %80’ini kaybedenler birinci derece, en az %60’ını kaybedenler ikinci derece özürlü, en az %40’ını kaybedenler ise birinci derece özürlü sayılır.

Engelli harçlığı; Çalışanın veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin en az %40 özürlü olması durumunda uygulanacak indirim ile gelir vergisi tutarının indirilmesidir.

Vergi Muafiyetinden Kimler Faydalanır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 31’inci maddesi ile çalışma gücünün en az %80’ini kaybeden hizmetli, birinci derece özürlü, ikinci derece malul, en az %60’ını kaybeden hizmetli, hizmetli üçüncü derece malulünün en az %40’ını kaybeden ve malul derecelerine göre belirlenen aylık tutarlar hizmet uzmanının maaşından kesilir. Ayrıca, 89 uncu maddenin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde, serbest meslek erbabı olan veya basit şekilde vergilendirilen serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabı ve hizmet meslek erbabının gelirleri/ücretleri, bakmakla yükümlü olduğu engellilerden de 31 inci maddede belirtilen esaslara göre kesinti yapılır.

Buna göre;

– Ücretli çalışan engelli,

– Eşi veya çocuğu engelli olan hizmetli ve serbest meslek erbabı,

– Basit usule tabi mükellefler ve serbest meslek sahipleri vergi indirimlerinden yararlanabilirler.

Ücretlerinden gelir vergisi kesintisi olduğu için çalışmayan engelliler vergi kesintisi başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca serbest meslek erbabı veya basit işlem zorunluluğu olmayanlar da bu indirimden yararlanamaz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu